Bài học tình dục đầu đời cùng mẹ bạn thân Yu Shinoda lồn đẹp , Tổng diện tích sàn xây dựng chỉ chiếm 200m2, còn lại mình cho cắm bảng mở chợ miễn phí, bà con buôn bán tự nhiên không phải thuê sạp, Nam sinh số hưởng được thịt mẹ bạn thân Yu Shinoda vú to mình chỉ yêu cầu họ ngó chừng trong chung cư giùm mình. Anh em nào mà từng bán chợ thì biết, kinh nghiệm và bản lĩnh giang hồ của bà con dân chợ không phải dạng vừa à, thêm vào đó, khu chung cư được đăng ký là chung cư hỗ trợ sinh viên nghèo, có trong danh sách của