Bô chồng chim to địt nát lồn nàng dâu Tsubaki Sannomiya mông to , chu môi đáp. Lạc Nam vuốt cằm, Bô chồng chim to địt nát lồn vợ của con trai Tsubaki Sannomiya lồn khít chẳng trách Huyết Chiêu Dương cũng gia nhập vào Luyện Huyết Cung. Cái này cũng giống như Chiến Trận Đường, Khôi Lỗi Đường… các loại bên trong Thanh Long Học Phủ của hắn. “Hừ, chúng ta gia nhập Đại Nguyên Thiên Viện vì nghĩ rằng nơi này có danh vọng và sự công chính liêm minh, nào ngờ các ngươi để trưởng lão âm thầm hãm hại đệ tử tham gia khảo hạch.” Lôi Giai Nghi bất mãn nói: “Vậy chẳng may ngày nào đó ta lỡ đắc tội một người, liền bị các ngươi bí mật thủ tiêu.”