Cha chồng hồi xuân thịt luôn con dâu Rana Kawai cuồng dâm , nhất định sẽ xử lý. Đến lúc này đây, Trọng Hải không dám coi thường vọng động, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, Bố chồng khoái lạc chén vợ của con trai Rana Kawai lồn khít thưởng thức trước mắt người đàn bà vưu vật tuyệt sắc đến đây. Lúc này hai chân Chu Diễm Hà có chút phân ra ra, vô tình chỗ ngồi Trọng Hải chính dễ dàng xem tới được có thể thấy rõ ràng bao vây giữa hai chân, cái chỗ kia mê chết người màu đỏ quần lót ôm lấy cái mu phồng lên của Chu Diễm Hà. – Ừ.. chuyện là như thế này…. Chu Diễm Hà đem đề nghị của mình nói ra một lần, Trọng Hải không ngờ