Chồng số hưởng chịch luôn đồng nghiệp của vợ Karen Yuzuriha lồn đẹp , cùng với mình, sợ rằng hệ thống Bá Thành Trấn Vũ sẽ sinh ra hỗn loạn, bởi vì sẽ có một trăm toà Bá Thành mất đi người trấn thủ, muốn tìm ra người thay thế có thực lực, Phim sex ông chồng số hưởng và bạn của vợ Karen Yuzuriha thèm cặc nhân phẩm, đáng tin cậy và danh vọng là chuyện rất khó khăn. Vậy nên sau khi cùng Âu Dương Thương Lan các nàng ghé thăm những nữ đệ tử của Làng Nhất Thế ngày trước một chuyến, để lại tài nguyên và công pháp… Lạc Nam cũng chỉ đành rời