Con rể được thổi kèn bởi mẹ vợ Miho Tsuno khát tình , là tự hình thành một hệ riêng, cũng không hợp với bí thư Trịnh Minh Đường một đám, cũng không cùng chủ tịch Sở Hạc Hiên một bầy, đây cũng chính là nguyên nhân mà chủ tịch Sở Hạc Hiên đấu không lại với bí thư Trịnh Minh Đường, tuy cả hai người đều có ý lôi kéo đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh về phía phe mình, nhưng Đinh Đức Vinh vẫn giả câm vờ điếc, như vậy chứng tỏ thế lực của ông ta vô cùng trọng yếu. – Chủ nhiệm Lâm, tôi so với tuổi của chú nhỏ hơn nên đến thăm chú cũng là phải đạo, Con rể được thổi kèn bởi mẹ vợ Miho Tsuno vú to mong chú không