Đang thủ dâm thì được chịch cô hàng xóm Ai Sayama vú to, cho thằng V của những năm cấp 3 – không yêu cho gái nó thèm! Lúc này tôi bắt đầu tin tuyệt đối vào 2 chứ duyên số. Tôi và Trâm, tôi và Ly, tôi và Minh, Phim sex vét máng chị hàng xóm Ai Sayama gợi cảm tất cả đều như có duyên mà không nợ. Kết thúc mà không thể nào hiểu được lý do tại sao? Tôi lại so sánh, rồi lại tự hỏi tôi đã thiếu sót điều gì? Đã thua người ta chỗ nào? Và tự trả lời “Thua do ông trời. Vậy thôi!” Nửa học kỳ cuối cùng của năm lớp 10 là nửa học kỳ tôi lao đầu vô học để bù lại quãng thời gian lơ đễnh đã qua. Nhưng kiến thức của