Đi làm massage được chén gái đã có chồng Amiri Saito vú to , Cương vào mắt, nhưng người của Thạch gia cũng không chấp nhận được ngoại nhân ô nhục, Phục vụ kích dục cho gái xinh Amiri Saito lồn hồng càng không chấp nhận được ngoại nhân sát hại! Ánh mắt lạnh đảo qua Chương Tử Quân cùng Thường Khang, Thạch Thanh Phong lạnh lùng thốt: – Mười ngày sau, ta sẽ đích thân đả bại các ngươi, cho các ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính! – Thạch Thanh Phong, làm người không cần lớn lối như vậy! Thường Khang lắc