Đi làm về mệt nhưng được chén chị hàng xóm Momo Sakura thiếu thốn , mắn mà thôi.” Lạc Nam khiêm tốn nói. “Được rồi, có thể tặng lễ vật cho một vị Tổ Sư chính là vinh hạnh của lão phu.” Lão đầu tử cười haha, thái độ thay đổi tám mươi độ, đem Cửu Sinh Tinh Thảo đặt vào tay Lạc Nam. Lạc Nam âm thầm mừng rỡ, đã lão đầu tử hảo sảng như vậy, hắn cũng đem Ngự Độc Thiên Kinh đưa cho ông ta: “Đây là công pháp dẫn lối khai mở Độc Văn, tiền bối đừng khách khí với ta.” “Hảo hảo hảo, Vợ đi vắng ở nhà địt em hàng xóm Momo Sakura mông đẹp tốt lắm.” Lão đầu tử vui mừng liên tục gật đầu, cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận Ngự Độc