Giả vờ say để địt nữ quản lý Kawakita Saika nhiều nước, ngay trước chỗ Phương ngồi. Dương cụ anh chàng lúc la lúc lắc qua lại như trêu ngươi cô. Bona đứng tư thế này, dường như anh chàng đang muốn một điều gì đó. Phương không dám nhìn thẳng, nhưng dường như cũng hiểu ý anh chàng. Cái của nợ này của Bona, lần nào cũng vậy, cứ đong đưa trước mắt Phương là Phương phải sục nó bằng miệng thôi. Cô thả trôi theo cảm xúc, Giả vờ say để địt sếp nữ Kawakita Saika cuồng dâm lần đầu tiên bắt đầu chủ động chỉnh người lại. Cô há miệng, giờ cũng bắt đầu hùa theo cuộc làm tình của Bona. Dương vật Bona trơn ướt, toàn