Học làm tình cùng nữ lớp trưởng Arata Arina cuồng dâm , công.” Ẩn Thanh Ảnh ôn nhu đáp. Lạc Nam bừng tỉnh… đúng vậy nha, việc Ẩn Không Tộc đầu quân cho hắn chỉ có Thời Không Tộc biết được, mà Thời Không Tộc lại phụ thuộc vào dưới trướng Đại Nguyên Thiên Viện, đâu có liên quan gì đến Cao Kiệt ở Thương Khung Đạo Viện, Bài học tình dục đầu tiên với nữ lớp trưởng Arata Arina vú to nên Cao Kiệt không biết Ẩn Thanh Ảnh là người của mình cũng là dễ hiểu. “Ngoài nhiệm vụ lấy mạng chủ công, ta thấy Cao Kiệt Trưởng Lão còn