Học làm tình với chị kế Mia Nanasawa ngọt nước , Bình. Bành! Bành! Hai người này cũng đều bị oanh trúng một quyền. Như thế, ba người này muốn không chiến cũng không được! Bị một sư đệ mới tới đánh một quyền trước mặt mọi người, Giết thời gian bằng cách địt chị họ Mia Nanasawa lồn đẹp sỉ nhục như vậy nếu không thể rửa sạch, ngày sau đâu còn có thể gặp người? Ba người cũng là gầm lên giận dữ, nhào tới Chu Hằng, mà Khổng Tường cố nhiên không muốn một mình đối mặt Chu Hằng, nhưng có thể có ba người kề vai