Kế hoạch cưỡng hiếp nữ sinh cấp ba Moko Sakura lồn khít , trận tuy rằng hơi yếu, nhưng lại rất không ổn định. Dựa theo Cửu Hồ đại sư suy tính, lần này nhiều nhất chỉ có thể đi vào 150 người, Kế hoạch cưỡng hiếp bé hàng xóm Moko Sakura thèm cặc nếu không sẽ dẫn tới trận pháp chấn động sinh ra hậu quả không thể liệu trước, mọi người… đều sẽ trong nháy mắt bị giết chết! Rốt cục Nam Cung Nguyệt Dung nói ra tin tức xấu. – Cái gì, chỉ có thể đi vào 150 người thôi sao? – Tám thành lớn cộng thêm Thiên Tinh Tông,