Không có tiền nên tống tình vợ hàng xóm Yu Shinoda thèm cặc , cũng ngẩng đầu ưỡn ngực phối hợp, hiển nhiên y chính là Thái Tử của Hoàng Gia Quỷ Tộc, nhi tử của Quỷ Hoàng, tên gọi Hoàng Quỷ Thiên. “Đa tạ Đại Trưởng Lão đề bạc, bổn Thái Tử đương nhiên sẵn sàng đánh tan Thần Tộc nếu như được tất cả các vị tin tưởng.” Hoàng Quỷ Thiên chắp tay bày tỏ thái độ. “Chuyện này cần phải bàn bạc, Thái Tử tuy rằng thiên phú kinh người, Đòi tiền thuê nhà em hàng xóm Yu Shinoda nhiều nước chiến lực bất phàm nhưng lại chưa