Không đòi được nợ nên địt luôn vợ của con nợ Momo Sakura vắng chồng, được, Không đòi được nợ nên địt luôn vợ của con nợ Momo Sakura dâm đãng nhưng không dễ đâu anh… anh biết sao không… tại Thắng cũng là em họ của một người bạn em… nói chung cũng là người quen… nên khó… – Ừ… anh nói vậy thôi… em cứ suy nghĩ đi… mà giờ biết tụi anh rồi… có chuyện gì khó cứ nói… tụi anh giúp được sẽ giúp em… – Dạ… vậy em cảm ơn anh… thôi… anh đi đâu thì đi đi… em ra đường tìm xe máy được rồi… – Ừ… vậy anh đi nhé… Cả hai tạm biệt nhau rồi Hùng Xù lủi đi đâu mất dạng. Phương chui từ bụi rậm đi ra ngoài lộ. Cô lại chỗ dấu chiếc xe máy rồi chạy về Thứ