Ký hợp đồng thanh công cùng nữ đồng nghiệp Kami Anna lồn khít , Công Pháp bù vào, giá trị của tất cả gộp lại thậm chí vượt qua bốn vạn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm. Lạc Nam đương nhiên sẽ không dùng hết Nguyên Thạch giao dịch, Nguyên Thạch là thứ có thể giúp hắn và các nữ nhân Đông Hoa Cung khai mở Nguyên Văn, nên thủ lại càng nhiều càng tốt. Ngược lại Pháp Bảo và Công Pháp cướp được từ những kẻ thù có không ít, Phim sex tình một đêm với nữ đồng nghiệp Kami Anna thèm cặc đem ra quy đổi thành Nguyên Thạch cũng không để chủ