Lên đỉnh cùng bạn của vợ Rena Miyashita khát tình , phu nhân. Có được gia tộc đường đường chính chính, công khai tồn tại một cách sừng sững ở Trung Châu đương nhiên tốt hơn rất nhiều những ngày tháng mai danh ẩn tích trong Chí Tôn Giới. Hiện tại cả Lạc Nam và các nàng đều tự tin có thể thủ hộ Lạc Gia khỏi các cường địch ngấp nghé. Đã hạ quyết định, Lên đỉnh cùng vợ bạn Rena Miyashita lồn múp Lạc Nam và chúng nữ bắt tay vào tổ kiến Lạc Gia. Có thể nói là thiết lập lại toàn bộ. Vân Duyên bạo