Lẻn vào nhà cưỡng bức mẹ kế Iioka Kanako vắng chồng , một chiều là có thể hoàn thành. Mà dù có Bá Chủ Thần Đình che chở, khả năng lĩnh ngộ cảnh giới luyện khí quá cao siêu của Ái Tâm cũng đạt đến giới hạn. Sau khi quan sát được một phần quá trình, Kế hoạch hấp diêm tập thể mẹ kế Iioka Kanako lồn đẹp nàng đã chịu không nổi tại chỗ ngất liệm đi. Còn Lạc Nam cũng ráng trụ thêm một chút, máu tươi trong hốc mắt chảy ra không ngừng. Hắn cảm giác được mỗi một lần vỗ búa, nện chuỳ của cự nhân khổng lồ nhìn thì tùy tiện, thực chất lại mang theo Khí Đạo tinh thâm uyên bác, trong cương có nhu, trong nhu có