Nhân viên may mắn được thịt nữ giám đốc Yu Shinoda nóng bỏng , Cà, một kiếm xẹt qua, kiếm quang dày đặc xé bầu trời! Mắt tam giác quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng dám ra tay! Lúc này còn định lui đã không kịp, hắn vội vàng phát lực dưới chân, muốn bứt ra lui về phía sau. Nhưng mà, Nhân viên may mắn được thịt sếp nữ Yu Shinoda lồn hồng hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể hắn không thể động! Hắn dường như đang đối nghịch cùng thiên địa, động thân thể một cái sẽ chống lại toàn bộ áp lực thiên địa hình