Ông bố số hưởng chén luôn người yêu của con Sayaka Otoshiro vú to, chị… Người ta chưa về sao chị biết… – Tin hành lang… hihi… nghe nói cũng dọn về khu tập thể đó… ở gần em luôn đó… tha hồ… – Thôi đi… chị lại làm mối cho em nữa à… sợ lắm rồi… – Mối này chắc ăn luôn… ngon lành luôn… khỏi lo… – Lần nào chị chả nói vậy… thôi đi… lo kiếm anh Bona đi… em về đây… Hai chị em ngồi nói chuyện chút xíu cho không khí vui vẻ thì chia tay nhau. Phương bảo sẽ về và đợi tin tốt đầu năm học của chị Thu và Bona. Dù sao đi nữa, Ông bố số hưởng chén luôn người yêu của con Sayaka Otoshiro vú to nếu cả hai lấy nhau thì cả trường chắc chắn sẽ vui