Sung sướng làm thịt em của bạn gái Mahina Amane mông to , Hằng thủy chung không hài lòng, đến hiện tại, hắn vẫn dừng lại ở trình độ hình dạng đối với việc nắm giữ Lăng Thiên thức thứ nhất, Chán người yêu nên gạ tình em của bạn gái Mahina Amane nứng lồn thủy chung không cách nào nắm chặt thần vận trong đó. Điều này làm cho hắn rất suy sụp. Không giống với trộm Phi Vân Bộ, Lăng Thiên Cửu Thức chính là được hắc kiếm chánh nhi bát kinh truyền thụ cho, mặc dù không có pháp quyết truyền thống trên ý nghĩa, cũng là trực tiếp