Sung sướng ngả vào lồn nữ giám đốc Kanami Mai vắng chồng, dạng hai chân Phương ra, nhét dương vật vào. Phương đau lắm, vẫn cố uốn éo dãy dụa thân dưới nhưng lạ thay lần này dương vật gã nhét vào lồn Phương không thấy đau rát nữa mà có vẻ dễ hơn… không lẽ Phương đã ra nước nhờn rồi hay sao. Gã nhịp Phương mấy cái là cô im lìm mặc dù hai má cô nóng đỏ, Một đêm trú mưa sung sướng cùng nữ giám đốc Kanami Mai mông đẹp vẫn còn đau giần giật vì sự vũ phu của gã. Tính ra thì Phương đang bị cưỡng bức, chẳng hiểu sao vậy mà cơ thể cô vẫn ra chất nhờn, tiếp sức cho kẻ thù tiến vào âm đạo nữa chứ. Gã kia nhấp trơn tru, gã có vẻ