Tag: DASD-792

Thanh niên số hưởng được đụ bạn của vợ Akari Mitani vú to

Thanh niên số hưởng được đụ bạn của vợ Akari Mitani vú to, thằng kia thế nào. Trai miền Tây mà… đứa nào cũng đen đúa… nhìn cũng rắn chắc giống Đạt lắm chứ. Cái kiểu tướng tá ngon lành rồi… không biết… cái của nợ kia thế nào nữa… Đang ngồi ăn, chợt… Đạt nhìn đồng hồ rồi nói: – Thôi… trễ rồi… cô mệt rồi phải không… để em đi lấy khách sạn nghỉ nha cô… Đạt nói cũng đúng. Phương cũng mệt muốn chết rồi, thấy đuối đuối rồi nên đứng lên theo Đạt đi. Trên đường ra bãi lấy xe, Thanh niên số hưởng được đụ bạn của người yêu Akari Mitani thèm cặc cô thấy Đạt có phone. Cô không cố ý, nhưng đứng gần nghe Đạt nói: – Gì đó tụi bây… Thôi