Tag: SSIS-573

Làm mang bầu vợ của sếp Miru vắng chồng

Làm mang bầu vợ của sếp Miru vắng chồng , nhận ra ngay từ lần đầu đụng độ ở trong mật thất của nàng? Hơn nữa tại sao Thất Thập Tông và thế nhân vẫn chưa quên lãng vị Vĩnh Hằng Chí Tôn đó? Tại sao một nửa Thể Hồn Châu ở chỗ Huyết Yêu Cơ không bị xóa theo? “Điều này chỉ có thể giải thích là Thuỷ Trung Lao Nguyệt mà công tử thi triển đã xuất hiện sai lầm, Phim sex địt nhau tại công ty cùng vợ của sếp Miru mông đẹp khiến một vài dấu vết rắc rối phức tạp sẽ không bị xóa đi.” Kim Nhi giải thích nói: