Tag: STARS-723

Đi làm chỉ để phục vụ nữ giám đốc Honjou Suzu mông đẹp

Đi làm chỉ để phục vụ nữ giám đốc Honjou Suzu mông đẹp , nhận ra sự uy hiếp của Khuynh Hoàng Mị, nữ nhân này đúng là bậc Hoàng giả trời sinh, từng lời nói, từng biểu hiện đều có thể khiến tất cả tin phục, đây mới là phẩm chất của nhân vật đứng đầu, dù một chiến tướng có thực lực cao đến đâu cũng vô pháp có được. Nhưng càng là như vậy, Thần Đế càng quyết tâm tru diệt Khuynh Hoàng Mị, Trốn vợ để vụng trộm với nữ giám đốc Honjou Suzu gợi cảm không thể để nữ nhân này đạt đến Cửu Cảnh Chí Tôn. Nhân lúc Thất Cảnh,