Tag: Suzuhara Miran

Anh thợ ảnh may mắn và em người mẫu Suzuhara Miran thiếu thốn

Anh thợ ảnh may mắn và em người mẫu Suzuhara Miran thiếu thốn , Cháu đã nói rồi, cháu xem ông như là ông nội của cháu, cháu sẽ chăm sóc cho ông trọn đời này mà, nếu bây giờ ông còn muốn đi khiếu oan, cháu sẽ đi cùng ông, Anh thợ ảnh may mắn và em người mẫu Suzuhara Miran mông to xem xem ai còn dám khi dễ ông nữa. – Aí dà… thằng nhóc này thật là…. Vương Gia Sơn đã là bao nhiêu tuổi rồi, nhưng từ khi đứa con trai mất đi, đã lâu không còn có hưởng thụ qua niềm vui gia đình, một ý niệm trong đầu lặng lẽ nghĩ ra một chuyện. – Bây giờ ông có đi khiếu kiện hay không đối với cháu cũng không có vấn đề gì nữa, hôm nay cháu