Tận hưởng cơ thể nóng bỏng của nữ hoàng đồ lót nóng bỏng , trốn nhũi, Tuyết Mộng và Yên Thê ngậm đắng nuốt cay, chịu khổ cực hơn một tỷ năm. Tên Tuần Ngạo khiến Nam Vực và Kiếm Châu sinh linh đồ thán, vậy mà là kẻ chủ mưu thành lập Thiên Lệnh Giáo xém chút dồn Lạc Nam vào chỗ chết, khiến nhạc phụ đại nhân Định Nam Chí Tôn của hắn phải hy sinh, Nam Thiên Tố mất đi phụ thân, nhạc mẫu mất đi trượng phu, chưa kể vô vàn người vô tội chết trong trận chiến. Mà sau khi Kiếm Châu và Nam Vực tạm thời an toàn, Đóng phim sex cùng Ngọc Trinh nóng bỏng Thiên Lệnh Giáo bị diệt… hắn liền tiếp tục nhắm đến Quỷ