Thanh niên số hưởng được thịt vợ hàng xóm Mino Suzume cuồng dâm , tận cùng, tận tình chạy. Trời chiều lòng người, còn không có đợi đêm đen hoàn toàn đến, Phim sex đóng gạch cùng vợ hàng xóm Mino Suzume nhiều nước mây đen dày đặc, bắt đầu nổi lên mưa to. Trong rừng vốn ánh sáng không đủ, giờ phút này càng thêm có vẻ hôn ám, năm người kia hô quát lẫn nhau tiến hành liên hệ, để tránh đi nhầm, nhưng từ thanh âm để phán đoán, khoảng cách Chu Hằng đã càng ngày càng xa. Mưa này lại càng rơi xuống càng lớn, khi một tia ánh mặt