Thầy hiệu trưởng nứng cặc gạ địt cô học trò Karen Yuzuriha nõn nà , khom người xuống nói. – Từ khi ba của cháu đi xa rồi, cháu chưa từng gặp qua mẹ cười, chú có thể giúp cháu khuyên nhủ mẹ, tại vì cháu rất muốn thấy được mẹ cười như trước kia, hiện tại mẹ chỉ cắm đầu suốt ngày lo công việc, Thầy giáo già phá trinh cô học trò Karen Yuzuriha nhiều nước cháu sợ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ không chịu đựng nổi mà ngã quỵ mất thôi. – Chuyện này… Miêu Miêu cháu không có khuyên qua mẹ cháu sao? Đinh Nhị Cẩu không muốn tiếp tục bỗng dưng dính vào câu chuyện buồn của gia đình này nữa, lúc trước kia hắn giúp như thế, là vì bên trong