Thỏa mãn ham muốn cùng vợ đồng nghiệp Tominaga Nonoka nứng lồn , ăn, nhưng có chút yêu thú cũng là vật đại bổ thập toàn, công hiệu không dưới linh thảo! Nói là nói như thế, nhưng hai người muốn tìm được linh thảo, khoáng sản, Những lần khoái lạc cùng vợ cấp dưới Tominaga Nonoka lồn múp yêu thú ở trong núi sâu, vậy thì cần thiên đại vận khí! Hơn nữa lúc này bão tuyết phủ kín núi, vậy thì càng thêm khó khăn. Hai người đi cả ngày cũng là không có chút thu hoạch nào, khi màn đêm buông xuống, bọn họ tìm sơn động sạch sẽ đi