Tới nhà chơi thịt luôn vợ sếp Kanatani Uno cuồng dâm , từng đạo rung động, bóng dáng đi lại trên vách núi đá cũng chập chờn theo. Cái này đủ để chứng minh đúng là hình ảnh hiện lên từ đáy nước. Chu Hằng vội vàng rút tay về, chân mày nhíu chặt hơn. Nước này không ngờ lạnh như thế, hắn chỉ có đụng một chút, thiếu chút nữa đã bị đông cứng, vậy nếu là toàn thân ngâm ở trong đó, Tới nhà chơi thịt luôn vợ sếp Kanatani Uno lồn múp đây không phải là trong nháy mắt sẽ bị đông chết sao? Cổ quái là, nước lạnh như