Bạo dâm tập thể cùng bà chủ nhà Shoko Takahashi lồn múp , chợt bất động một lúc, rít thêm vài hơi, khói phà qua hai lỗ mũi anh. “Lần đầu hả? Lần đầu của thằng nào cũng khó quên… Năm đó anh 15 tuổi, lúc đó đang có xích mích với tụi nhóc bốc vác bên chợ cá nên cả hai bên lao vào đánh nhau. Trận đó cũng hăng lắm, Bạo dâm tập thể cùng bà chủ nhà Shoko Takahashi nõn nà tuổi trẻ mà, sức thằng nào cũng như trâu haha…” “Rồi có một thằng rút cây dao ra, nó mài sẵn nên nhìn nhọn hoắt, bén ngót. Thằng đó là Tí “nọc”,