Không thể thoát khỏi cám dỗ của nữ nhân viên trẻ Ai Hongo lồn khít , nhanh tiến nhập hành lang. Thình thịch! Hắn vừa mới đặt chân mà vào, chỉ thấy hai bên vách tường đột nhiên rạn nứt, hiện ra một đôi đồng nhân, Chán vợ nên ngoại tình với em đồng nghiệp Ai Hongo thèm cặc sau đó thình thịch thình thịch thình thịch, một đôi lại một đôi đồng nhân từ vách tường đi ra. Hưu, hưu, ngay từ đầu xuất hiện hai cỗ đồng nhân vũ động song chưởng đánh tới Chu Tầm, kình phong gào thét, lực lượng ít nhất đạt tới Luyện Thể tầng bảy! Hai tay