Cậu nhân viên nhút nhát và nữ đối tác Kanami Mai vắng chồng , Nhưng thanh niên cao to này như gấu lớn hình người, đả kích như thế hoàn toàn không cách nào tổn thương được đến hắn! – Ha ha ha! Ta tu luyện Thiết Bích Công, Cậu nhân viên nhút nhát và nữ giám đốc Kanami Mai nõn nà hiện giờ đã đạt đến tầng thứ sáu, cả người cứng rắn như sắt, chỉ nói phòng ngự, trong ngoại môn không ai có thể sánh bằng! Mã Vân Long cười ha hả. – Thân pháp của ngươi quả thật quỷ dị, đáng tiếc là gặp phải phòng thủ tuyệt đối của ta, ngươi