Cha dượng số hưởng được địt con gái của vợ Ono Rikka lồn đẹp , phải cho các ngươi? – Không có nhóm ta lúc trước tiêu hao hơn phân nửa lực lượng yêu thú này, ngươi có thể đánh chém sao? Thạch Cương khinh thường cười: – Không cần kéo dài thời gian khôi phục, dùng tu vi Luyện Thể tầng sáu đánh chết yêu thú Luyện Thể tầng chín, cũng không phải một thời ba canh có thể làm được! – Cương ca, vì sao không làm thịt hắn? Một người nhỏ giọng hỏi, Vợ đi vắng cha dượng địt luôn con gái của vợ Ono Rikka ngọt nước thả tiểu tử này còn sống