Chuyến công tác ngọt ngào cùng nữ nhân viên Mai Tsubasa nhiều nước , thành, trong đó còn có nhi tử của hắn a. Cái thân mình dài như thân ngựa kia là do thân người của hai tên Bất Tử Tộc được kết nối lại, bốn cái chân kia cũng là chân của hai người bọn hắn, Chuyến công tác ngọt ngào cùng nữ nhân viên Mai Tsubasa lồn đẹp mà phần thân mình ba đầu sáu tay bên trên hiển nhiên cũng là do mổ xẻ kết nối thành. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế, Bất Thiên Lãnh làm sao có thể