Kế hoạch hiếp dâm nữ nhân viên Rei Kamiki thèm cặc , Cảnh. Theo Lâm Phức Hương nói, Sếp già nứng cặc tống tình nữ nhân viên Rei Kamiki vắng chồng 100 cao thủ Luyện Huyết Cảnh tụ tập lại cũng không chống nổi một cường giả Tụ Linh Cảnh! Hai bên căn bản là khác biệt về chất, hoàn toàn bị nghiền ép! Nếu Chu gia lấy được quặng mỏ Địa Nham Vân Thạch này, kết quả duy nhất sẽ là bị thế lực mạnh mẽ áp bức chắp tay nhường ra, hoặc là bị nghiền thành tro bụi! Trí nhớ của hắn ngày càng tốt, ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu