Ngày gặp lại người yêu cũ Airi Suzumura thiếu thốn , Người trúng Xích Diễm Phần Tâm Chưởng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, nhất thiết phải không ngừng dùng chân nguyên lực bản thân để triệt tiêu, Ngày gặp lại người yêu cũ Airi Suzumura nõn nà nhưng mà công kích cấp bậc Tụ Linh Cảnh hội tụ thiên địa linh khí, uy lực mạnh tới mức ngay cả võ giả Luyện Thể tầng mười hai cũng khó ngăn cản, cho nên sẽ bị hao hết chân nguyên lực cả đời, sau đó… – Lão phu, bất lực! Chu Hằng lòng như đao cắt, phụ thân