Ngủ nhờ một đêm nhà em nhân viên Yuzuriha Karen nõn nà , tức dạt dào sinh cơ. Sơn cốc không lớn, phạm vi chừng trăm thước, bốn bề toàn núi, là một tòa tuyệt cốc. Vách núi dốc đứng, chỉ sợ linh vượn cũng khó mà leo đến đỉnh núi. Phía tây vách núi có một ao nhỏ, bên hồ có một cây đại thụ, tán cây hoàn toàn che khuất ao, lá cây ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, Lừa vợ tăng ca để địt nhau cùng em nhân viên Yuzuriha Karen lồn khít phát ra thanh âm xào xạc. Khi ánh mắt đảo qua dưới đại thụ, con ngươi Chu Hằng không khỏi căng