Tình một đêm cùng sếp nữ Maiyuki Ito nõn nà tư dù thi công khác giai đoạn nhưng cùng 1 nhà cung ứng thì phải nhập 1 lần để tiết kiệm chi phí vận chuyển. – Dạ. Như vậy thì căng nhỉ. Làm ăn mà tỷ lệ rủi ro cũng chiếm cao ghê. Sao anh không thay đổi mức tạm ứng cho phù hợp. Ví dụ giai đoạn 1 mình nhập hàng bao nhiêu thì mình kê mức tạm ứng tương ứng với đó và lý giải rõ cho chủ đầu tư họ rõ. – Thôi em không hiểu đâu. Có những thứ trong nghề