Xã hội đen hiếp dâm con nợ Momo Sakura lồn hồng , Nam động dung. Thể Hồn Song Diệp Thảo này bên trong Nguyên Đan Bí Điển có ghi chép, nó được xưng là tài nguyên có thể trợ giúp Thể Tu và Hồn Tu đột phá bất cứ cảnh giới nào bên trong Chí Tôn. Nhưng đó chưa phải điểm lợi hại nhất, chỗ lợi hại của Thể Hồn Song Diệp Thảo là nếu như biết cách bồi dưỡng, nó sẽ có cơ hội thăng cấp trở thành Cấm Kỵ Tài Nguyên, Xã hội đen hiếp dâm con nợ Momo Sakura nóng bỏng vượt lên Cửu Phẩm Chí Tôn cấp bậc. Chẳng