Bỏ thuốc rồi hiếp dâm em nhân viên Mai Tsubasa lồn hồng, của anh chàng thì miệng dưới cũng phun nhổ quá chừng dâm thuỷ. Phương cố gắng lắm cũng không thể trụ được lâu hơn, đành nhả cây hàng của Bona ra. Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, sấm chớp đì đùng, dấu hiệu cơn mưa kéo đến không còn gì ngăn cản được. Trong gian nhà chính của Bona, hai thân thể trần truồng của anh chàng và Phương quyện chặt lấy nhau. Bữa nay làm tình, Nửa đêm lẻn vào phòng địt em nhân viên Mai Tsubasa lồn hồng cả hai đều không lấy gì làm vội vã, nãy giờ xáp trận đã rất lâu rồi mà chỉ dành thời gian thưởng thức mùi vị bộ phận sinh dục của nhau